Content Marketing | Frankly Media Content Marketing – Frankly Media
Content Marketing
eye

Content Marketing är strategisk marknadsföring fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en tydlig publik - och i slutändan driva lönsamma kunder till sin verksamhet.

Content is King! Att skriva relevanta textinnehåll för sin hemsida är i huvudsak att prestera bra i sökmotorerna. Vi använder SEO-verktyg för att kontrollera hur många ord och specifika fraser som används. Vi analyserar strukturen av ditt innehåll och gör på så sätt att det blir lätttillgängligt för dina läsare att hitta.