Medieplanering
eye

Medieplanering utförs av en mediebyrå och innebär i stort att välja optimala mediekanaler för en kunds varumärke eller produkt för att nå bästa möjliga resultat. Syftet med medieplanering är att fastställa den bästa. Det finns verktyg för alla digitala mediekanaler som visar konkreta avkastningssiffror, dessa verktyg hjälper företagen att få ett mer rättvisande mått på hur deras marknadsföringsbudget med fokus på ROI utfaller.

Då vi är en fullservicebyrå sköter även Frankly Media alla inkommande telemarketing samtal på uppdrag av sina kunders vägnar. Genom den noga medieplaneringen som vi gör kan vi bedöma vilka produkter och tjänster som kan resultera i bäst avkastning. Vi på Frankly Media anser att en medieplanering skall omfatta fyra steg: Mål med medieplanering, Utvärdering av media, Val av rätt media och Genomförande av valen och budgeten.

Marknadsföringsstrategi

En väl genomförd marknadsföringsstrategi kommer att definiera hur du kan öka din försäljning genom att få nya och bibehålla befintliga kunder.

.

img

En marknadsföringsstrategi hjälper dig att skräddarsy dina aktiviteter och marknadsföringsmetoder så att din verksamhets försäljning riktar fokus på de kanaler som ger bäst avkastning.

Gör en marknadsplan

En framgångsrik marknadsföringsstrategi grundar sig i en förståelse av dina kunder - vad de behöver och hur du kan övertyga dem att köpa från dig. Det finns inget substitut för kunskap. Erfarenhet och regelbunden tvåvägskommunikation kommer att berätta en hel del om dina kunder, men riktade marknadsundersökningar kommer att bygga en mer detaljerad bild av kundsegment med liknande behov. Detta hjälper dig att förstå hur man kan rikta sig till dessa potentiella kunder för att inte slösa värdeful tid på människor som inte är intresserade av dina erbjudanden.

Att känna sina kunder

En marknadsplan förklarar hur man sätter sin strategi i handling. Den kommer tydliggöra marknadsföringsbudgetar och deadlines, men den kommer också att skildra hur du ska prata med din målgrupp - oavsett om det är genom reklam, nätverk, mässor eller direktmarknadsföring. Marknadsplanen kommer också att berätta när du ska prata med dina kunder. Timingen för dina marknadsföringsaktiviteter kommer att spara pengar och maximera försäljningen. Slutligen bör din marknadsföringsplan även blicka framåt, den ska beskriva hur du ska följa upp försäljningen och vad du ska göra för att utveckla dina erbjudanden. Som med alla planer bör framsteg regelbundet mätas och granskas för att bedömma vad som fungerar och inte fungerar, så att du alltid har en aktuell och uppdaterad marknadsplan.