Webbanalys
eye

Webbanalys är mätning, insamling, analys och rapportering av webbdata i syfte att förstå och optimera webbanvändningen. Webbanalys är inte bara ett verktyg för att mäta webbtrafik, det kan också användas som ett verktyg för företagens marknadsundersökningar för att utvärdera och förbättra effektiviteten i en webbplats.